Skip to main content
Skip table of contents

Public Key Infrastructure (PKI)

Een samenstel van architectuur, techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op ‘public key cryptografie’. Het doel is het hiermee mogelijk maken van betrouwbare elektronische communicatie en betrouwbare elektronische dienstverlening.

Herkomst

PKIoverheid

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.