Skip to main content
Skip table of contents

Pseudoniem

Een arbitrair Identificerend kenmerk dat op basis van een bewerking van een ander identificerend kenmerk wordt geproduceerd op een wijze die steeds hetzelfde pseudoniem oplevert bij hetzelfde kenmerk zonder dat deze laatste herleid kan worden uit het pseudoniem. Er kunnen meerdere pseudoniemen bestaan bij één Identificerend kenmerk, ieder met een eigen werkingsdomein. In dat geval zijn twee pseudoniemen van hetzelfde kenmerk in verschillende domeinen niet aan elkaar te relateren.

Herkomst

Gebaseerd op Modinis

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.