Skip to main content
Skip table of contents

Proces publicatie van documenten

Elektronische ToegangsdienstenAfsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten 

Doelstelling

Publiceren van (de actuele versie van) alle openbare documenten van ETD zodanig dat openbare documentatie over ETD kenbaar en vindbaar is voor partijen. Hiermee wordt de transparantie van het beheer en de governance van ETD vergroot.

Verantwoordelijkheden

De proceseigenaar is er vanuit de beheerorganisatie verantwoordelijk voor dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving. De secretaris is ervoor verantwoordelijk dat de procesbeschrijving actueel blijft.

Processtappen

Input

  • nieuwe versie van het afsprakenstelsel en/of;
  • bij de beheerorganisatie berustende openbare documenten met betrekking tot ETD.

Activiteit

  1. De beheerorganisatie publiceert het nieuwe afsprakenstelsel op een toegankelijk en bereikbaar internetadres.
  2. De beheerorganisatie publiceert openbare documenten aangaande ETD op de gezamenlijke digitale documentatie- en informatie omgeving voor ETD en.
  3. De beheerorganisatie publiceert openbare vergaderstukken van de governance op de website www.eherkenning.nl
  4. De deelnemers, de beheerorganisatie en sommige aangesloten dienstverleners hebben een gepersonaliseerde account met leesrechten voor de documentatieomgeving. Andere geïnteresseerde partijen kunnen via de website de openbare vergaderstukken lezen en downloaden.
  5. De openbare documentatie blijft (tijdelijk) beschikbaar op de documentatie- en informatie omgeving en de website. De deelnemers, de beheerorganisatie, de dienstverleners en andere geïnteresseerden kunnen het onbeperkt of op verzoek raadplegen.

Output

Actief gepubliceerde nieuwe versies van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten en actief gepubliceerde openbare documenten op de website en/of op de gezamenlijke digitale- documentatie-en informatieomgeving voor ETD .

Wie?

De beheerorganisatieJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.