Skip to main content
Skip table of contents

Proces attribuutcatalogus

In het Netwerk wordt de Attribuutcatalogus gebruikt voor het beschrijven van de beschikbare attributen en de toegestane bronnen binnen het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten.
De attribuutcatalogus wordt gebruikt in zowel het productie- als het testnetwerk. Dit proces beschrijft hoe de attribuutcatalogus eerst in test, en vervolgens in productie wordt doorgevoerd.

Doelstelling

De doelstelling van het proces attribuutcatalogus is tweeledig:

 1. Waarborgen dat de attribuutcatalogus op correcte wijze tot stand komt;
 2. Waarborgen dat alle deelnemers de actuele attribuutcatalogus in hun systemen gebruiken.

Verantwoordelijkheden

 • De technisch beheerder van de beheerorganisatie is er verantwoordelijk voor dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving;
 • De technisch beheerder zorgt tevens dat de procesbeschrijving actueel blijft en coördineert de verschillende stappen in het proces;
 • De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het tijdig verwerken van de attribuutcatalogus.

Overzicht processtappen

Toelichting processtappen

1. Attribuut toevoegen aan attribuutcatalogus

Input

Middels het Proces change en release is een nieuw attribuut toegevoegd aan het Afsprakenstelsel

Activiteit

De technisch beheerder voegt het attribuut met alle kenmerken toe aan de attribuutcatalogus

 1. De vorige versie van de attribuutcatalogus wordt handmatig opgehaald vanaf de gepubliceerde locatie;
 2. Het nieuwe attribuut, met alle kenmerken zoals beschreven in de RFC, wordt toegevoegd;
 3. De changemanager (of een tweede technisch beheerder) controleert dit;
 4. De attribuutcatalogus wordt voorzien van een digitale handtekening met het certificaat van de Beheerorganisatie (conform Digital signature);
 5. De nieuwe versie van de attribuutcatalogus wordt handmatig gepubliceerd.

Output

 • Een nieuwe attribuutcatalogus

Wie?

 • De technisch beheerder voert deze stap uit
 • De changemanager controleert de wijziging

2. Publiceren attribuutcatalogus in het testnetwerk

Input

De nieuwe attribuutcatalogus

Activiteit

 1. De technisch beheerder publiceert de nieuwe attribuutcatalogus op https://extranet.eherkenning.nl/1.11/test/attribuutcatalogus.xml;
 2. Door een bericht via het incidentmanagementsysteem wordt dit aangekondigd.

Output

Gepubliceerde attribuutcatalogus in het testnetwerk

Wie?

De technisch beheerder van de beheerorganisatie voert deze stap uit

3. Doorvoeren attribuutcatalogus in het testnetwerk

Input

Gepubliceerde attribuutcatalogus

Activiteit

De deelnemers pakken de nieuwe attribuutcatalogus op en voeren deze door binnen 24 uur.

Output

Geïmplementeerde nieuwe attribuutcatalogus in het testnetwerk

Wie?

De deelnemers implementeren de nieuwe attribuutcatalogus

4. Publiceren attribuutcatalogus in het productienetwerk

Input

De nieuwe attribuutcatalogus

Activiteit

 1. De technisch beheerder publiceert de nieuwe attribuutcatalogus op https://extranet.eherkenning.nl/1.11/attribuutcatalogus.xml;
 2. Door een bericht via het incidentmanagementsysteem wordt dit aangekondigd.

Output

Gepubliceerde attribuutcatalogus in het testnetwerk

Wie?

De technisch beheerder van de beheerorganisatie voert deze stap uit

5. Doorvoeren attribuutcatalogus in het productienetwerk

Input

Gepubliceerde attribuutcatalogus

Activiteit

De deelnemers pakken de nieuwe attribuutcatalogus op en voeren deze door binnen 24 uur.

Output

Geïmplementeerde nieuwe attribuutcatalogus in het productienetwerk

Wie?

De deelnemers implementeren de nieuwe attribuutcatalogus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.