Skip to main content
Skip table of contents

Proces aanvragen BSNk-sleutelmateriaal

Voor het decrypten van het (polymorf) versleutelde BSN en PseudoID heeft de DV speciaal BSNk-Sleutelmateriaal nodig. Dit moet door haar Herkenningsmakelaar (HM) aangevraagd worden bij het BSNk  
 

Dit proces beschrijft hoe dat aanvraagproces verloopt..

Verantwoordelijkheden

De HM is verantwoordelijk dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving.

Toelichting processtappen

Het BSNk beheert en verstrekt cryptografisch sleutelmateriaal aan elke Dienstverlener (DV) die aantoonbaar beschikt over een PKIoverheid-certificaat. Indien de Dienstverlener geautoriseerd is om het BSN te verwerken verstrekt het BSNk speciaal (extra) BSN Sleutelmateriaal anders alleen sleutelmateriaal waarmee een PseudoID ontsleuteld kan worden. Ter ontzorging van de DV verzorgt de HM deze aanvraag. Hiervoor implementeert de HM de Interface specifications aux HM-BSNk - ProvideDVkeys.

Het proces volgt de stappen zoals beschreven bij AUC9 Verstrekken sleutelmateriaal Dienstverleners.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.