Skip to main content
Skip table of contents

Operationeel handboek

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 23 mei 2024

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief


Netwerk

Elektronische Toegangsdiensten


De juridische afbakening van de beheerorganisatie staat beschreven in Juridisch kader.

Dit document is primair geschreven voor de beheerorganisatie en de deelnemers. Daarnaast is het ook ter inzage voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken (opdrachtgever voor Elektronische Toegangsdiensten) en iedere andere organisatie die interesse heeft in Elektronische Toegangsdiensten.

Leeswijzer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.