Skip to main content
Skip table of contents

Operationeel Beraad

Tactisch Beraad


De beheerorganisatie voert het secretariaat van het Operationeel Beraad.

De vergaderstukken van het beraad worden (krachtens art. 9 van het Instellingsbesluit) gepubliceerd op de website van eHerkenning (www.eherkenning.nl) gedurende een periode van 1 jaar. De stukken zijn daarna op te vragen bij de secretaris van het betreffende beraad. De leden worden hierover ge├»nformeerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.