Skip to main content
Skip table of contents

Onderneming

Een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet 2007 of een onderneming conform de voorschriften van een andere EU lidstaat welke ingeschreven is in het handelsregister van betreffende lidstaat.

Herkomst

Handelsregisterwet 2007

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.