Skip to main content
Skip table of contents

Monitoring

De monitoring van de in het service level gemaakte afspraken zal door de beheerorganisatie worden uitgevoerd.

Zij doet dit in de eerste plaats door het analyseren van de door deelnemers opgeleverde rapportages, maar ook het uitvoeren van steekproeven behoort tot de mogelijkheden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.