Skip to main content
Skip table of contents

Middelenuitgever (MU)

Een vereiste rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) die door een Deelnemer aan het Afsprakenstelsel (AS) wordt ingevuld en die de verantwoordelijkheid heeft voor het uitgeven van Middelen conform de eisen van het gespecificeerde Betrouwbaarheidsniveau.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.