Skip to main content
Skip table of contents

Machtigingenregister vindt geen bevoegdheid die aan de vraag voldoet (stap 4.5c alternatief)

Indien geen geldige bevoegdheid gevonden wordt, of indien meerdere bevoegdheden gevonden worden zonder dat op basis van gespecificeerde vertegenwoordigde dienstafnemer bepaald kan worden welke bevoegdheid gevraagd wordt (m.a.w. er is geen eenduidig antwoord te geven) dan wordt de bevraging afgebroken met foutmelding aan de Herkenningsmakelaar en deze geeft een foutmelding aan de gebruiker conform alternatief scenario GUC4.2 Machtigingenregister vindt geen bevoegdheid die aan de vraag voldoet, met dien verstande dat de Herkenningsmakelaar de foutmelding aan de gebruiker moet tonen en de afhandeling moet uitvoeren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.