Skip to main content
Skip table of contents

Machtiging (machtigen)

Een herroepbare bevoegdheid die een vertegenwoordigde verleent aan een andere partij (de gemachtigde) om in naam van eerstgenoemde rechtshandelingen te verrichten.

Een machtiging kan algemeen of bijzonder zijn. Een bijzondere machtiging is beperkt tot bepaalde rechtshandelingen of een bepaalde relevante omvang ten aanzien van rechtshandelingen.
Machtiging kan worden gezien als synoniem aan volmacht zij het dat de term machtiging voornamelijk in bestuursrechtelijke context wordt gebruikt.

Herkomst

Eigen definitie gebaseerd op Modinis

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.