Skip to main content
Skip table of contents

Ketenverklaring

Een elektronisch vastgelegde verklaring waaruit het bestaan en de juistheid kan worden opgemaakt van een keten van bevoegdheden die aantoont dat een bepaalde gebruiker een bepaalde vertegenwoordigde dienstafnemer vertegenwoordigt ten behoeve van een bepaalde handeling of dienst op grond van controle van de gehele keten in machtigingenregisters

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.