Skip to main content
Skip table of contents

Ketenmachtiging

Machtiging (machtigen)Intermediaire partij 

Bij een ketenmachtiging verricht de 'laatste schakel' (gebruiker) op basis van de vastgelegde machtigingen een transactie. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.