Skip to main content
Skip table of contents

Juridica

Hier vindt u de juridische documenten van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten: het juridisch kader en de gebruiksvoorwaarden. Deze documenten bevatten informatie over de besturing van Elektronische Toegangsdiensten, de naleving van het afsprakenstelsel, de overeenkomst tussen de beheerorganisatie en de aanbieders en de minimale gebruiksvoorwaarden waaronder de dienstverleners en ondernemers Elektronische Toegangsdiensten mogen gebruiken.

Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.