Skip to main content
Skip table of contents

Inzetgebied

Een in het Afsprakenstelsel (AS) erkende groep gebruikers, waarvan het deelnemers vrij staat deze al dan niet te bedienen, welke echter in dat geval conform de in het afsprakenstelsel opgenomen eisen moet worden aangeboden.

Een inzetgebied wordt in technische zin gekenmerkt door één of meer Identificerende kenmerken. Voorbeelden zijn: bedrijven (EntityConcernedID:KvKnr en EntityConcernedID:RSIN), beroepsbeoefenaren of consumenten (EntityConcernedID:Pseudo) .

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.