Skip to main content
Skip table of contents

Invulling voorwaarden voor rechtmatige verwerking

In dit hoofdstuk wordt, per beginsel zoals beschreven in de AVG, concreet aangegeven wat de deelnemers als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens dienen vast te leggen en te regelen om aan deze beginselen te voldoen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.