Skip to main content
Skip table of contents

Indirect toezicht op de Dienstverlener

Een zelfverklaring geeft invulling aan het indirecte toezicht op de Dienstverlener (DV). Deze zelfverklaring wordt door de Dienstverlener aan de Herkenningsmakelaar (HM) overlegd bij het aangaan van de Overeenkomst. De Toezichthouder ziet toe op de naleving van de verplichting van de Herkenningsmakelaar in zijn relatie met de Dienstverlener. De Herkenningsmakelaar dient over de volgende bewijsstukken te beschikken:

  • positieve testresultaten voor aansluiting DV-HM, en

Het uitgangspunt is dat de zelfverklaring éénmalig door de Dienstverlener wordt ondertekend, tenzij er sprake is van:

  • een wijziging in de juridische entiteit van de Dienstverlener (bijvoorbeeld overname of splitsing) en/of;
  • een grote technische wijziging die impact heeft op het Koppelvlak DV-HM en/of;  
  • nieuwe online diensten van de Dienstverlener en/of;  
  • een substantiële wijzing aan reeds aangesloten diensten (bijvoorbeeld vernieuwing of herinrichting, gevolgen voor het betrouwbaarheidsniveau) en/of;
  • een substantieel wijziging aan infrastructuur die onderliggend is aan de online dienst (uitbesteding aan een andere partij, grootschalige vervangingen van apparatuur).  

 

In bovengenoemde gevallen dient de Dienstverlener opnieuw de zelfverklaring te ondertekenen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.