Skip to main content
Skip table of contents

Identificerend kenmerk

Een reeks karakters waarmee iets of iemand (een partij) in een bepaalde context uniek wordt aangeduid. Indien het kenmerk enkel uit cijfers bestaat wordt ook van Identificerend nummer gesproken.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.