Skip to main content
Skip table of contents

Huisstijlhandboek eIDAS

Op de volgende internetpagina is de handreiking communiceren over eIDAS beschikbaar. Hierin staat hoe Europese bedrijven en burgers kunnen inloggen met een Europees erkend inlogmiddel bij dienstverleners. Deze pagina bevat ook de communicatietoolkit met tekstmogelijkheden en beeldsuggesties (inlogknop). Zie  eIDAS documentatie | Logius.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.