Skip to main content
Skip table of contents

Hergebruik

Hergebruik van middelen: Het toepassen van eerder voor andere doeleinden en onder eigen voorwaarden uitgegeven middelen binnen Elektronische Toegangsdiensten op basis van aanmelding van het middel door de houder ervan.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.