Skip to main content
Skip table of contents

Helpdesk

Elektronische Toegangsdiensten

De helpdesk kan in principe niet gebruikt worden door gebruikers van Elektronische Toegangsdiensten. Zij wenden zich tot de dienstverlener of tot de deelnemer waarmee zij een relatie hebben.

Verantwoordelijkheden

De proceseigenaar is er vanuit de beheerorganisatie verantwoordelijk voor dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving. De technisch beheerder van de beheerorganisatie is er verantwoordelijk voor dat de procesbeschrijving actueel blijft.

Overzicht processtappen

Toelichting processtappen

1. Melding helpdesk

Input

Vraag, probleem, issue van een deelnemer

Activiteit

  1. De deelnemer meldt zijn vraag, probleem of issue aan de helpdesk van de beheerorganisatie per e-mail: info@eherkenning.nl.
  2. De beheerorganisatie formuleert indien mogelijk direct een oplossing. Indien dit niet mogelijk is, wordt de vraag verder in de beheerorganisatie uitgezet.
  3. De beheerorganisatie beantwoordt de vraag van de deelnemer of verstuurt een voortgangsbericht.

Output

Oplossing voor vraag, probleem of issue van de deelnemer

Wie?

  • Beheer officer van de beheerorganisatie
  • Indien nodig, andere experts in de beheerorganisatie
  • Deelnemers
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.