Skip to main content
Skip table of contents

Handelsregister

Voor in Nederland gevestigde bedrijven is dit de Nederlandse basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen die inschrijfplichtig zijn in Nederland, voor andere EU lidstaten is dat het vergelijkbare openbare register van het betreffende land.

Een overzicht van deze openbare registers is gegeven in BAO bijlage 5.

Herkomst

Eigen definitie o.b.v. Handelsregisterwet 2007

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.