Skip to main content
Skip table of contents

GUC4.3 Portaalfunctie

Wanneer een dienstverlener een authenticatie van een uitvoerende dienstafnemer voor een portaaldienst (isPortal=true) vraagt, wijzigen 4.3 en 4.4. Na deze stap wordt GUC4 Aantonen bevoegdheid gewoon met "Finale staat" vervolgd.

Nr.

Actie

Omschrijving

4.3

Machtigingenregister stelt bevoegdheid gebruiker vast

Het machtigingenregister bepaalt bij een portaaldienst (isPortal=true) welke onderliggende diensten bij het portaal horen. 

Het machtigingenregister bepaalt op basis van het identificerend kenmerk voor welke uitvoerende dienstafnemer de gebruiker voor tenminste één dienst binnen het portaal een bevoegdheid is geregistreerd.

Het machtigingenregister volgt de stappen zoals vastgelegd in Vaststellen bevoegdheid.

Het machtigingenregister toont alle aanwezige machtigingen voor de uitvoerende dienstafnemer welke voldoen aan het vereiste betrouwbaarheidsniveau.

Het machtigingenregister bewaakt hierbij dat het registratieproces waarmee de bevoegdheid is vastgelegd minimaal van het door de dienstverlener vereiste betrouwbaarheidsniveau is.


 4.4Machtigingenregister beantwoordt vraag van eHerkenningsmakelaar met verklaringHet machtigingenregister beantwoordt de vraag van de Herkenningsmakelaar. Dit antwoord bevat een verklaring over de gekozen bevoegdheden van de gebruiker met daarin het betrouwbaarheidsniveau van de verklaring, het identificerend kenmerk van de vertegenwoordigde dienstafnemer.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.