Skip to main content
Skip table of contents

GUC4.2 Machtigingenregister vindt geen bevoegdheid die aan de vraag voldoet

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een machtigingenregister geen bevoegdheid vindt die aan de vraag voldoet. Voorbeelden hiervan zijn: de geregistreerde bevoegdheid is niet van het minimaal door de dienstverlener vereiste betrouwbaarheidsniveau, de machtiging is verlopen of ingetrokken of de dienst of dienstverlener komt niet (langer) voor in de dienstencatalogus. Deze situaties worden allemaal op dezelfde manier afgehandeld.

  • Het machtigingenregister stelt de gebruiker op het scherm op de hoogte van de reden van het mislukken van de raadpleging.
  • Het machtigingenregister geeft aan de gebruiker op het scherm een suggestie voor de vervolghandeling die de persoon naar aanleiding van de fout zou kunnen uitvoeren.

De gebruiker kan annuleren (zie Gebruiker annuleert).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.