Skip to main content
Skip table of contents

GUC4.1 Te bevragen machtigingenregister reeds bekend

Indien al bekend is welk machtigingenregister geraadpleegd moet worden biedt de Herkenningsmakelaar de gebruiker geen lijst van machtigingenregisters aan. Met het bekende machtigingenregister wordt stap 4.2 vervolgd. De opgave van het machtigingenregister kan afkomstig zijn uit de verklaring van de authenticatiedienst (GUC3) of uit een verklaring van een ander machtigingenregister (zie GUC4.5 Ketenmachtiging).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.