Skip to main content
Skip table of contents

Gevalideerd attribuut

Een attribuut waarvan de gegevens zijn gecontroleerd aan de hand van gegevens uit een officiële, neutrale en betrouwbare bron.

Herkomst

Eigen definitie.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.