Skip to main content
Skip table of contents

Gemachtigde

De partij die (op grond van wet of machtiging c.q volmacht) bevoegd is om in naam van de vertegenwoordigde bepaalde handelingen te verrichten waarvan de rechtsgevolgen worden toegerekend aan de vertegenwoordigde.

Voorzover gemachtigde een natuurlijk persoon is, geldt geen beperking ten aanzien van het voorkomen van niet ingezetenen als gemachtigde. Zo kan ook een buitenlandse natuurlijke persoon gemachtigde zijn.

Herkomst

Artikel 3:60 lid 1 BW; Artikel 2:1 lid 1 AWB.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.