Skip to main content
Skip table of contents

Geïnformeerde uitdrukkelijke toestemming

De geïnformeerde uitdrukkelijke toestemming die wordt gevraagd voorafgaand aan registratie en verstrekking van aanvullende attributen. Dit houdt in dat degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens ervoor zorgt dat voorafgaande aan de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene informatie wordt verstrekt over het doel van de verwerking van persoonsgegevens, welke gegevens worden verwerkt, of er sprake is van derdenverstrekking en zo ja, met welk doel alsmede de rechten die betrokkenen tegen de gegevensverwerking kunnen uitoefenen.Herkomst

AVG (EU) 2016/679 overweging 32

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.