Skip to main content
Skip table of contents

Gebruiker

Een Natuurlijk persoon die Elektronische Toegangsdiensten gebruikt om een dienst af te nemen bij een dienstverlener. 

Zie ook Dienstafnemer.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het AfsprakenĀ­stelsel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.