Skip to main content
Skip table of contents

EntityConcernedID:KvKnr

Attribuutnaam

urn:etoegang:1.9:EntityConcernedID:KvKnr

urn:etoegang:1.9:IntermediateEntityID:KvKnr  (DEPRECATED: alleen te gebruiken voor 'backward compatibiliteit')

Omschrijving

Het KvK nummer van de vertegenwoordigde dienstafnemer/intermediair of vergelijkbaar nummer

Formaat

Het KvK nummer bestaat uit 8 cijfers, bijvoorbeeld 12345678

MAY be used for:


  • Belanghebbende (LegalSubjectID)

(tik)

  • Intermediair (IntermediateSubjectID)

(tik)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) met vertegenwoordiging

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) zonder vertegenwoordiging

(fout)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.