Skip to main content
Skip table of contents

Eisen communicatie bij samenwerking met externe verkoopkanalen

Wat betreft het gebruik van het beeld- en woordmerk van eHerkenning door externe verkoopkanalen, gecontracteerd door Deelnemers, MOETEN Deelnemers zich houden aan de volgende afspraken:

 • De beeld- en woordmerken eHerkenning zijn eigendom van de Eigenaar. Gebruik buiten de vastgelegde afspraken is NIET toegestaan;
 • Deelnemers zijn NIET bevoegd derden toestemming te geven het beeld- of woordmerk eHerkenning te gebruiken, tenzij de samenwerking met het externe verkoopkanaal voldoet aan het Afsprakenstelsel en voldaan is aan de meldplicht;
  • Het gebruik van het woord- en beeldmerk van eHerkenning in domeinnaam/naamvoering door deze derden is NIET toegestaan.


De volgende eisen ten aanzien van communicatie door externe verkoopkanalen gelden:

Deelnemers MOETEN er op toezien dat de externe verkoopkanalen waar zij mee samenwerken:

 • De verplichte kernboodschap voor externe verkoopkanalen opnemen, nl: " <naam externe verkoopkanaal> is wederverkoper van de erkende leverancier van eHerkenning <Naam erkende leverancier>..." Deze moet gebruikt worden bij alle communicatie middelen; 
  • Voor websites specifiek moet deze op de homepage staan;
 • Naast het logo van eHerkenning, het logo van de Deelnemer tonen waarmee zij samenwerken bij alle communicatie middelen;
 • Het externe verkoopkanaal mag de Deelnemer, waarmee zij een contract hebben afgesloten, niet positioneren als enige verkoper van inlogmiddelen voor  eHerkenning;
 • De termen  en/of beeldmerken "erkend" of "leverancier" zoals gebruikt in het Afsprakenstelsel in samenhang met eHerkenning zijn exclusief voorbehouden aan Deelnemers;
 • Geen commerciële uitingen doen over eHerkenning en/of de Deelnemers die de beleving van het merk eHerkenning negatief kunnen beïnvloeden.
 • De Deelnemer ziet erop toe dat het externe verkoopkanaal duidelijk is in de communicatie over de kosten voor de diensten i.h.k.v. eHerkenning en overige (additionele) dienstverlening.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.