Skip to main content
Skip table of contents

Eigenaar

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die politiek verantwoordelijk is voor de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel (AS) en als merkeigenaar verantwoordelijk voor de bescherming van het woord- en beeldmerk dat voor het Afsprakenstelsel wordt gebruikt.    

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.