Skip to main content
Skip table of contents

eIDAS-verordening

EU verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad (23 juli 2014) en de Uitvoeringsverordening EU 2015/1501 en 2015/1502 (8 september 2015), betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt.

 

Niet alleen EU-lidstaten implementeren de eIDAS-verordening, daarom wordt er aan implementerende landen gerefereerd met "eIDAS-lidstaten".

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.