Skip to main content
Skip table of contents

eIDAS-koppelpunt

Het eIDAS-koppelpunt is een actor en publieke voorziening, welke communicatie tussen andere eIDAS-lidstaten en Nederland faciliteert.

 Het eIDAS-koppelpunt bestaat uit een aantal componenten waarvan alleen de eIDAS-berichtenservice (EB) onderdeel is van het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.