Skip to main content
Skip table of contents

Doelomschrijving klanttevredenheidsonderzoek

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel een klanttevredenheidsonderzoek over de werking van de elektronische toegangsdienst. 

Gegevensset

  • E-mailadres
  • Type elektronische toegangsdienst

De rechtmatigheidsgrondslag is de toestemming van de betrokkene zoals bepaald door de AVG.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.