Skip to main content
Skip table of contents

Doelbinding

Als uitvloeisel van het beginsel van doelbinding is een deelnemer gehouden om maatregelen te nemen.

De deelnemers moeten om aantoonbaar en controleerbaar aan het doelbindingsbeginsel invulling geven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.