Skip to main content
Skip table of contents

Dienstverlener (DV)

Een Partij die elektronische Diensten aanbiedt aan Gebruikers waarvoor Herkenningsdiensten voorwaardelijk zijn. Dit kan een Dienstaanbieder (DA) en/of Dienstbemiddelaar (DB) zijn. De Dienstverlener kan binnen Elektronische Toegangsdiensten een Overheidsdienstverlener zijn of een private Partij die diensten aanbiedt.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.