Skip to main content
Skip table of contents

Dienstaanbieder (DA)

De Dienstaanbieder is een Dienstverlener welke bij Dienstbemiddeling de afgenomen Dienst aanbiedt. De Dienstaanbieder verzorgt de inhoudelijk afhandeling van de Dienst in het achterliggende systeem.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.