Skip to main content
Skip table of contents

Controle van bevoegdheid

Controle van bevoegdheid zoals deze blijkt uit een in een machtigingenregister geregistreerde vertegenwoordigingsrelatie. Reden van het onderscheid tussen machtiging sec en controle van bevoegdheid is dat de machtiging ook kan bestaan los van het machtigingenregister.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.