Skip to main content
Skip table of contents

Componenten

Het Beschikbaarheidsvenster geeft een overzicht van de functionaliteiten eHerkenning en de definitie hiervan. Deze functionaliteiten bestaan uit de componenten zoals hier weergegeven.

Componenten primaire functionaliteit productieomgeving

Componenten noodzakelijk voor de primaire functionaliteit:


De functionaliteit die is gebaseerd op verwerking BSN voor eenmanszaken en eIDAS en gezien wordt als primair, maar valt onder de verantwoordelijkheid van externe overheidsvoorzieningen buiten ETD, worden bij de componenten apart beschouwd onder componenten externe functionaliteit productieomgeving.


* Noodzakelijke ondersteunende diensten voor de productieomgeving t.b.v. de primaire functionaliteit in beheer bij de beheerorganisatie

Componenten secundaire functionaliteit productieomgeving

Componenten noodzakelijk voor de secundaire functionaliteit:

  • Confluence
  • Managementrapportage
  • Metadata-aggregator
  • Dienstencatalogus-aggregator
  • eHerkenning website
  • Incidentmanagementsysteem
Componenten externe functionaliteit productieomgeving

Noodzakelijke componenten behorend bij externe functionaliteit: Dit zijn partijen buiten ETD die net als ETD deel uitmaken van een keten van organisaties die gezamenlijk dienstverlening leveren voor polymorfe pseudonymering voor gebruik van BSN en dienstverlening voor Europees inloggen onder eIDAS.

Dit zijn:

Deze componenten zijn onderdeel van primaire functionaliteit voor authenticatie t.b.v. eenmanszaken en t.b.v. eIDAS, maar hanteren eigen richtlijnen voor beschikbaarheid, onderhoud, en service.

Er kunnen geen garanties worden afgegeven voor de functionele beschikbaarheid van individuele diensten (of middelen), aangezien configuratie en inrichting bij de dienstverlener, werkgever of gebruiker buiten het beschikbaarheidsvenster van eHerkenning valt.

Componenten testnetwerk functionaliteit pre-productieomgeving

Componenten noodzakelijk voor het testnetwerk:

  • Simulator
  • Dienstencatalogus pre-productie
  • Metadata-aggregator pre-productie
  • testsystemen van de deelnemers

Voorbeeld externe functionaliteit

Het voorbeeld schetst dienstverlening voor Europees inloggen onder eIDAS waarbij de componenten buiten het eHerkennings domein worden geillustreerd (componenten buiten het roze kader). De componenten zoals gebruikt voor een eIDAS outbound flow waarbij wordt ingelogd met eHerkenning bij een buitenlandse dienstverlener. 

Inloggen bij een buitenlandse dienstverlener kan met eHerkenning. Gegevens worden daarbij opgehaald in Nederland. Na authenticatie met eHerkenning wordt het versleutelde BSN m.b.v. de BSNk service via eHerkenning geleverd aan het eIDAS knooppunt waar na controle eIDAS attributen worden gekoppeld en geleverd aan de dienstverlener.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.