Skip to main content
Skip table of contents

Certificatie (certificeren)

Een brede (zowel technisch als niet-technisch) evaluatie van de beveiligingseigenschappen van een informatiesysteem of, zoals in het kader van de PKI voor de overheid, een managementsysteem uitgevoerd door een onafhankelijke derde. Certificatie wordt uitgevoerd als een onderdeel van een proces, waarbij wordt nagegaan in welke mate een managementsysteem overeenkomt met een vastgestelde verzameling van eisen (ETSI TS 101 456).

Herkomst

PKIoverheid (en ETSI TS 101 456).

Nota bene: in sommige Europese richtlijnen, waaronder de richtlijn elektronisch handtekening wordt dit als accreditatie aangeduid.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.