Skip to main content
Skip table of contents

Bevoegdheid

Het recht van een persoon om een handeling te verrichten.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.