Skip to main content
Skip table of contents

Backend

Een server die via een frontend communiceert. Gebruikers benaderen een backend server niet rechtstreeks. Voorbeelden van backend systemen in ETD zijn:

  • De server van een dienstverlener waarmee de gebruiker via een app communiceert.
  • De server van een authenticatiedienst waarmee de gebruiker via zijn browser en de authenticatiedienst web-server communiceert.

Wanneer een Deelnemer, Dienstverlener of andere rol een backend implementeert, wordt deze in het Afsprakenstelsel aangeduid met de afkorting van de rol en de toevoeging "-backend", bijvoorbeeld "DV-backend" in het geval van een backend server behorende bij een koppelvlak van een Dienstverlener.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.