Skip to main content
Skip table of contents

AUC4 Registreren attribuut

In deze use case wordt een attribuut geregistreerd voor gebruik binnen Elektronische Toegangsdiensten. De invulling van deze use case wordt verder uitgewerkt in Proces change en release en hier verder niet beschreven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.