Skip to main content
Skip table of contents

AUC3.2 Registreren status machtigingen eenmanszaken


Voor het registreren van de status van machtigingen rondom eenmanszaken gelden aanvullende eisen ten opzichte van AUC3 Registreren bevoegdheid, die zijn opgelegd vanuit het BSNk.

  • Een MachtigingsRegister MOET de status van elke 'verzameling van machtigingen' registeren en actueel houden bij het BSNk-InzageRegister (met een beschrijving) die zinvol is voor de eigenaar van de eenmanszaak.
  • Een MachtigingsRegister MAG NIET de status registreren van elke individuele machtiging.
  • Een MachtigingsRegister moet als een minimum onderscheid maken tussen machtigingen voor de (eigennaar van de) eenmanszaak als Vertegenwoordigde en Vertegenwoordiger. Op dit moment is de eenmanszaak als Vertegenwoordiger nog niet ondersteund in ETD!
  • Een MachtigingsRegister MAG als een maximum onderscheid maken tussen meerdere 'verzameling van machtigingen' elk met een specifiek doel en bijbehorende beschrijving als dit zinvol is voor de eenmanszaak, bijv "Bedrijfsmachtigingen voor de administratie afdeling"
  • Een MachtigingsRegister MAG in de beschrijving van de 'verzameling van machtingen' geen gegevens opnemen die gebruikt kunnen worden om de eenmanszaak of de gemachtigde te identificeren


Stap

Actie

Omschrijving


Initiƫle staat

Een MachtigingsRegister heeft de BSN van de Zelfstandige Ondernemer eerder geactiveerd bij BSNk-Activeren. En de het MachtigingsRegiser wil een status van (een verzameling) machtigingen bij het BSNk Inzageregister registreren of een eerder geregistreerde status moet aan gepast worden..

2.1
MR identificeert het middel en de Gebruiker

Het MachtigingsRegister identificeert de Zelfstandige Ondernemer volgens de eisen die het normenkader stelt (minimaal) op betrouwbaarheidsniveau 3 en identif (verzameling van) machtigingen waarvan een statusgegevens geregistreerd moeten worden bij het BSNk-InzageregisterHet MachtigingsRegister doorloopt AUC10 Transformeren functie. Daar wordt het (niet naar BSN te herleiden) Versleuteld Pseudoniem van het Inzageregister vastgesteld (VP@IR).

2.2
De MR stuurt de nieuwe status naar het BSNk Inzageregister

Het MachtigingsRegister stuurt de nieuwe status naar bij het BSNk Inzageregister met het zojuist verkregen Versleuteld Pseudoniem van de Gebruiker (VP@IR) en het volgnummer van de (verzameling van) machtigingen.

2.3BSNk Inzageregister valideert de aanvraag

Het BSNk Inzageregister controleert of het MachtigingsRegister gemachtigd is om een BSN te activeren  en of de aanvraag daadwerkelijk en ongewijzigd van het MachtigingsRegister afkomstig is en ontsleutelt de BSNk Inzageregister specifieke pseudoniem van de Gebruiker uit de Versleutelde Pseudoniem (VP@IR).

2.4

BSNk Inzageregister versleutelt en registreert de nieuwe status

Het BSNk Inzageregister registreert de nieuwe status voor de combinatie van specifieke pseudoniem van de Gebruiker, het MachtigingsRegister en het volgnummer van de (verzameling van) machtigingen. Deze registratie gaat met [interface spec BSNk: registerStatusEIM


Finale staatde verzameling van machtigingen heeft een nieuwe status bij het BSNk Inzageregister 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.