Skip to main content
Skip table of contents

AUC3.1 Registreren bevoegdheid eenmanszaken

 

Voor het initieel registreren van bevoegdheden rondom eenmanszaken gelden aanvullende eisen ten opzichte van AUC3 Registreren bevoegdheid. Dit is in verband met de wijze waarop de eenmanszaak geregistreerd is bij de kamer van koophandel in het handelsregister. De kamer van koophandel gebruikt in het geval van een eenmanszaak niet het RSIN om de juridische identiteit te bepalen, maar de BSN gegevens van de eigenaar van de eenmanszaak. Om de veiligheid van BSN gegevens te garanderen moet voldaan worden aan de volgende aanvullende eisen:

  • Het machtigingenregister MOET controleren of de gebruiker eigenaar is van de eenmanszaak. 
  • Het machtigingenregister MAG NIET de BSN gegevens opslaan van de eigenaar van de eenmanszaak.
  • Het machtigingenregister MOET het BSN van de eigenaar van de eenmanszaak polymorf encrypted opslaan.
  • BSN gegevens moeten op dezelfde manier worden verwerkt als BSN gegevens die zijn verstrekt om een natuurlijk persoon te identificeren.

 

Een voorbeeld use case om deze gegevens te registreren is als volgt:

1: Een gebruiker meldt zich aan bij het machtigingsregister.

2: De gebruiker levert een kopie aan van het uittreksel van de KVK waar het KVK nummer op staat van de eenmanszaak.

3: De gebruiker levert een WID document waar het BSN nummer op staat van de gebruiker.

4: Het machtigingenregister controleert de geldigheid van beide documenten.

5: Het machtigingenregister controleert of de NAW gegevens op de beide documenten overeenkomen.

6: Indien deze gegevens correct zijn en overeenkomen wordt de gebruiker aangewezen als de beheerder van de machtigingen voor de eenmanszaak. 

8. Het MachtigingsRegister registeert de machtiging(en) van de eenmanszaak voor specifieke Gebruikers 

9:  Het machtigingenregister registreert de status van de machtigingen bij het BSNk mbv AUC3.2 Registreren status machtigingen eenmanszaken

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.