Skip to main content
Skip table of contents

AUC10.3 HSM transformatieNB Deze interface naar de HSM wordt door de HSM (en/of bijbehorende firmware-) leverancier gespecificeerd.

Nr.

Actie

Omschrijving

2.3.1HSM valideert de aanvraag
Het HSM controleert of de aanvragende applicatie geauthenticeerd en geautoriseerd is en of de aanvraag correct aan de specificatie voldoet.
2.3.2HSM genereert het VP@OP of VI@OP

De HSM transformeert één of meerdere Polymorfe identiteit(en)/pseudoniem(en) met behulp van de identiteit (OIN) en sleutelversie van de Ontvangende Partij naar één of meer Ontvangende Partij(en) specifieke Versleutelde Identiteit(en)/Pseudoniem(en) (PP@MU → VP@OP of PI@MU → VI@OP).

2.3.3HSM verstrekt het VP@OP of VI@OP

De HSM verstrekt de voor de Ontvangende Partij specifieke Versleutelde Identiteit(en)/Pseudoniem(en) (VP@OP of VI@OP) aan de aanvrager en logt de aanvraag ten behoeve van auditing.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.