Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 2. Toepassingsgebied

De Deelnemer dient deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing te verklaren op de Overeenkomst die de Dienstafnemer en de Dienstverlener in het kader van het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten sluiten met een Deelnemer.

Een Deelnemer kan één of meer van de volgende rollen vervullen.

  • De Middelenuitgever geeft middelen uit en identificeert natuurlijke personen.
  • De Authenticatiedienst authenticeert personen.
  • Het Machtigingenregister faciliteert het registreren, onderhouden en controleren van machtigingen.
  • De Herkenningsmakelaar vervult een routeer- en navigeerfunctie en vormt het koppelpunt tussen het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten en de Dienstverleners.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.