Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 17. SSO

17.1 Het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten ondersteunt SSO. De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de keuze om SSO al dan niet toe te staan voor zijn dienstverlening.

17.2 De Dienstverlener geeft bij registratie van de dienst in de dienstencatalogus op of deze SSO toestaat.

17.3 De Dienstverlener zorgt voor laagdrempelige en adequate informatieverstrekking over het gebruik en de werking van SSO aan de Dienstafnemer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.